Observaties op scholen in de klas

Voor ouders van kinderen/jongere

Vraag je je als ouder weleens af wat gebeurd er toch in de klas waarvan mijn kind thuis zo van slag raakt? Op school gedraagt je kind zich juist voorbeeldig en eenmaal thuis lijkt het huis wel te klein. Of gedraagt jouw kind zich op school als een rebel en voelt zich thuis helemaal ontspannen? Hoe dan ook het loopt niet lekker. Klassenobservaties geven vaak inzicht in hoe het kind functioneert in de schoolse omgeving. Klassenobservaties kunnen op elke school en in elke klas gedaan worden, mits er toestemming is van de school. De duur van een observatie is 1 uur. Ik observeer graag het kind in verschillende werkvormen. Om specifieke hulpvragen naar voren te laten komen kan er een langere periode geobserveerd worden. De observatie stem ik af met de leerkracht. Na het observeren ontvangen de ouders een verslag binnen 3 werkdagen. Er is de aanvullende mogelijkheid voor ouders om de observaties met de school te bespreken.

Voor leerkrachten

Heb je het gevoel wat gebeurd er nu in deze klas? Hoe kan ik deze kinderen/jongere begeleiden? Je hebt het gevoel dat er iets is, maar je ziet niet wat en je onderbuik zegt dat er wel iets is. Ik kom je graag observeren in de klas om je uiteindelijk te verrijken in jouw klas.  

Neem contact op per mail voor de mogelijkheden of maak meteen een afspraak met het aanmeldformulier.