Over CT17

Mijn naam is Eline van der Steen. Opgeleid als ECHA-Ritha Hoogbegaafdheidspecialist aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Ik ben aangesloten bij het ECHA netwerk. Toen ik nog als creatief docent werkte, kreeg ik vaak de kinderen naar mij toegeschoven waar mijn collega’s moeite mee hadden. Ik vond deze kinderen interessant, anders een leuke uitdaging. Jaren later besefte ik dat dat kinderen waren die gevoelig en/of hoogbegaafd waren. Elk kind is uniek en laten we die eigenheid vooral koesteren.

In mijn praktijk kom ik gevoelige, getalenteerde en hoogbegaafde kinderen, jongeren en ouderen tegen die problemen ervaren met : leren-leren, perfectionisme, faalangst, doorzetten, onderpresteren. Om deze groep (kinderbegeleiding) te inspireren, in beweging te krijgen en vooral inzicht en voldoening te geven in het benutten van hun eigen talenten en functioneren combineer ik beeld, hoofd, hart en lijf. Door mijn eigen persoonlijke ervaringen ben ik nog meer geïnspireerd geraakt om andere gevoelige en/of hoogbegaafden jong en oud op hun weg te begeleiden.

Via Novilo, ECHA-Ritha, beeldend tekenen ben ik geschoold in het begeleiden, coachen en adviseren van gevoelige getalenteerde/hoogbegaafde kinderen, jongeren en ouders. Ik wil daarbij de ander zien en begrijpen. Waar ligt diegene zijn drive/passie? Wat heeft wel gewerkt en wat tot nu toe niet? Op basis hiervan ga ik kijken wat er nodig is om op een constructieve manier te kunnen begeleiden. Graag denk ik buiten de lijntjes en systemen om hierdoor tot creatieve passende oplossingen te komen. Ik ben empathisch en gedreven en in staat situaties vanuit een helikopterview te overzien.

Verder heb ik mij gespecialiseerd in de begeleiding van ouders en oudergroepen. Ik ben Peers4Parents facilitator en begeleid oudergroepen. Peers4Parents is een netwerk van betrokken professionals met ruime ervaring en expertise in het begeleiden van begaafde kinderen en (jong)volwassenen.   
Ook ben ik aangesloten bij het huis voor talentontwikkeling. Het Huis voor Talentontwikkeling zijn allemaal professionals zzp-ers met een schat aan ervaring op het gebied van hoog gevoeligheid en hoogbegaafdheid. Ieder van ons heeft deze ervaring zowel privé als op het professionele vlak opgedaan en zetten deze deskundigheid dagelijks in om de talenten van hoog sensitieven en hoogbegaafden zichtbaar te maken. Wat huis voor talentontwikkeling bindt is de passie voor het welzijn van hoog sensitieven en hoogbegaafden, de kunst om de  ander echt te zien en te geloven in samenwerking waarin we elkaar scherp houden en van elkaar leren.  

Interesse? Je kan je hier aanmelden.